Göçmenler örgütleniyor

Göçmenler gurbette kurdukları yeni hayatlarını düzene sokmaya çalışırken birçok sorunla karşılaştı. Onlar için bir altyapı ya da yardım isteyebilecekleri kurumlar yoktu. Bu yüzden kısa süre içerisinde dernekler kurarak birbirlerine yardımcı ve destek olmaya çalıştılar.

 

Resim:
Kenan Genç ve iş arkadaşları 1960’ların sonlarında İnnsbruck
Amraser Straße’de. Özel mülkiyet Kenan Genç

Devam etmek